Tremet

Tádol Atra uralma és bukása
S01E03


A kalandorok betörtek a táborhelyre az italozóba vezető titkos folyosón át.

Megölték Tádol Atrát, majd miután kivonultak az udvarra, arra eszméltek, hogy riadót fújtak és a hely támadás alá került…

View
A kristályterem titka
S01E02


Kalandorok levándoroltak a titkos alagúton át 3 szint mélyre.
Megszerezték az egyik kristályt

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.